Hrady a zámky Libereckého kraje

 

Státní hrad a zámek Frýdlant

 

Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli Clam-GallaSové, kteří hrad již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. K vidění jsou interiéry hradu i interiéry zámku. Součástí prohlídky je rovněž renesanční zámecká kaple sv. Anny.

www.zamek-frydlant.cz

Otevírací doba: duben a říjen.: Út-Ne: 9 - 15:30 h, květen, červen. a září.: Út-Ne: 9 – 16:00h, červenec a srpen: Út-Ne: 9 – 16:30 h

Vstupné: Dospělí: 130Kč, Děti (6–15let) , studenti, ZTP, ZTP/P: 80 Kč, Senioři nad 65let: 90 Kč, Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 390 Kč

Mapa

 

Státní hrad Grabštejn

 

Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v roce 1993. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století, jejíž restaurování bylo dokončeno na konci roku 2009. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

www.hrad-grabstejn.cz

Otevírací doba: červen a říjen: Út-Ne: 9 - 16:30 h

Vstupné: Dospělí: 60Kč, Děti(6–15let),senioři nad 65let,studenti,ZTP,ZTP/P: 40Kč, Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 160 Kč

Mapa

 

Státní hrad Bezděz

 

Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou z našich nejvýznamnějších gotickým památek. V 19. století hrad několikrát navštívil i slavný romantický básník a spisovatel K. H. Mácha. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský palác s další části hradu. Přístupná je také Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí.

www.hrad-bezdez.eu

Otevírací doba: duben: So, Ne a svátky: 10– 16:30 h, květen - září: Út-Ne: 9 – 16:30 h, říjen: So, Ne a svátky: 9 – 15:30 h

Vstupné: Dospělí: 60Kč, Děti (6–15let),senioři nad 65let, studenti, ZTP, ZTP/P: 40 Kč, Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 160 Kč

Mapa

 

Státní zámek Hrubý Rohozec

 

Zámek založený kolem roku 1280 dodnes uchovává pozoruhodné architektonické prvky z každého slohového období. Interiéry zámku vyprávějí originální příběh šlechtického domu, v němž se čas zastavil v období První republiky. Do této fáze byla také situována nová prohlídková trasa přístupná v plné šíři od dubna 2010. Prohlídka nás seznámí s pohodlně zařízenými soukromými pokoji pána domu a jeho manželky.

Několik prohlídkových okruhů. Více informací na webových stránkách.

www.hruby-rohozec.cz

Otevírací doba: duben a říjen: Út-Pá: 10 – 15:00, So, Ne a svátky: 9 – 16:00 h, květen – září: Út – Ne: 9 – 17:00 h

Vstupné: Dospělí: 80Kč, Děti (6 – 15let) , senioři nad 65let, studenti, ZTP, ZTP/P: 60 Kč, Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 240 Kč

Mapa

 

Státní zámek Lemberk

 

 Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří. Uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století a černá kuchyně. V roce 2010 bude zpřístupněno opět několik prostor v nové podobě.
V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada či tzv. Zdislavina studánka.

www.zamek-lemberk.cz

Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne a svátky : 9 – 15; květen, červen a září: Út-Ne: 9-16; červenec a srpen: Út-Ne: 9-16:30

Vstupné: Dospělí: 80Kč; Děti (6 – 15let) , senioři nad 65let; studenti, ZTP, ZTP/P: 60 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 240 Kč

Mapa

 

Státní zámek Sychrov

Tento novogotický zámek, který sloužil jako rezidence původem francouzského knížecího rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska. Přístupné jsou interiéry hlavní budovy zámku (kaple, pokoje pro hosty, pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti), v letních měsících navíc i interiéry bočního křídla. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a další doplňky, většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou.

www.zamek-sychrov.cz

Otevírací doba: leden - březen: Po-Ne: 10 – 14:00 h; duben: Po-Ne: 9-15:30 h; květen - srpen: Po-Ne: 9-16:30 h; září - říjen: Po-Ne: 9-15:30 h; listopad - prosinec: Po-Ne: 10-14:00, mimo 24., 25. a 26. 12

Vstupné: Dospělí: 100Kč; Děti (6–15let),senioři nad 65let, studenti, ZTP, ZTP/P: 70 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 300 Kč

Mapa

 

 

Státní hrad Trosky

Bizardní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje.
Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Při prohlídce má
návštěvník možnost seznámit se s bohatou historií hradu a vystoupat na hradní věže „Babu“ a „Pannu“. Obě věže skýtají jedinečné výhledy na široké okolí.

www.hrad-trosky.cz

Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne a svátky: 8:30 – 16:00 h; květen - srpen: Út-Ne: 8:30-17:30 h; listopad: Út-Ne: 8:30-16:00 h

Vstupné: Dospělí: 50Kč; Děti(6–15let),senioři nad 65let,studenti,ZTP,ZTP/P: 35 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 150 Kč

Mapa

 

Státní zámek Zákupy

Rozlehlý zámek sloužil ve II. polovině 19. století jako letní rezidence bývalého rakouského císaře Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře, ale i jídelnu či kapli, v níž se r. 1900 oženil následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chytkovou. Všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropními malbami od Josefa Navrátila. Raritou je zachovaný osobní výtah z roku 1870. V zámeckém příkopu je chován medvěd Brtník. K zámku přiléhá francouzská zahrada s geometricky sestříhanými keři a přírodně-krajinářský
park.

www.zamek-zakupy.cz

Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne a svátky: 9 – 15; květen až září: Út-Ne: 9 - 16

Vstupné: Dospělí: 80Kč; Děti(6–15let),senioři nad 65let, studenti, ZTP, ZTP/P: 60 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 240 Kč

Mapa

 

Hrad Houska

Tajemný, magický, prokletý či pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad jménem Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve roku 1999. Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů.

www.hradhouska.cz

Otevírací doba: duben: So, Ne a svátky: 10 – 17; květen, červen a září: Út-Ne: 10-17; červenec-srpen: Út-Ne: 10-18; říjen: So, Ne a svátky: 10-17

Vstupné: Dospělí: 70Kč; Děti(6–15let),senioři nad 65let,studenti,ZTP,ZTP/P: 50 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 15 let): 210 Kč

Mapa

 

Skalní hrad a poustevna Sloup

Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

www.hradsloup.cz

Otevírací doba: duben: So, Ne a svátky: 9 – 16; květen - srpen: Po-Ne: 9-17; září: Út-Ne: 9-17; říjen: So, Ne a svátky: 9-16

Vstupné: Dospělí: 50Kč; Děti(6–15let),senioři nad 65let, studenti, ZTP, ZTP/P: 25 Kč; Rodina (2 dospělí + 2 až 3 děti do 16 let): 119 Kč

Mapa

 

Hrad Valdštejn

Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny. Kateřinou ze Strážnice a ze Štítar, milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad koncem 15. století končí rezidenční funkce hradu. Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let.

www.hrad-valdstejn.cz

Otevírací doba: březen, duben a říjen: So, Ne a svátky: 9 – 17:30; květen - září: Po-Ne: 9-17:30

Vstupné: Dospělí: 40Kč; Děti(6–15let),senioři nad 65let,studenti,ZTP,ZTP/P: 20Kč

Mapa

Zdroj:  Městské informační centrum Liberec