Tři dny – Tři země – Tři pochody

16.04.2011 08:00

11. ročník,

pěší: 10, 15, 26 km, start: Nové Město p. S., Juniorcamp, 8.00–9.00 h,
cíl: Nové Město p. S., Juniorcamp, 17.00 h, KČT Nové Město p. S.,
tel.: 482 325 423, 607 799 773, k.miroslav1@seznam.cz